Livsmedelsförpackningar i Fokus 2017

- Rätt förpackning är guld värd

Livsmedelsbranschen är världens viktigaste bransch!

Och när innehållet är betydelsefullt är förpackningen viktig

Först och främst måste produkten få ett optimalt skydd. Men en förpackning har många fler uppgifter. Den är vår första fysiska kontakt med varumärket och kan väcka förvånansvärt starka känslor. Som kommunikationskanal är den oumbärlig. Den ska attrahera, bygga förtroende och stärka relationen med oss konsumenter. Och här handlar det inte bara om hur förpackningen ser ut, utan också om hur den fungerar.

Vi konsumenter förväntar oss allt mer. Vårt köpbeteende förändras, parallellt med digitala och mobila lösningar. Klimat och hållbarhetsmål kräver omställning.  Demografiska förändringar ställer nya krav på infrastruktur, logistik och förpackningar.

Här behövs kunskap om verkliga behov. Hur ser dessa ut just nu? Vilka förändringskrafter driver på? Hur kan vi få ut mer med mindre? Vilken lösning kan jag använda för just min produkt? Dessa frågor och många fler kommer att adresseras i ett späckat program under Livsmedelsförpackningar i Fokus, på Courtyard by Marriott i Stockholm, den 27 april 2017.

Vår första konferens blev en succé, med 200 deltagare och många utställare. Av dessa säger 98 procent att de skulle rekommendera konferensen till en kollega. Läs mer om konferensen 2016 som PDF

Den 27 april sätter vi åter Livsmedelsförpackningar i Fokus. Då ser vi fram emot att träffa dig!

Antalet platser är begränsat så vänta inte för länge utan säkra din sittplats på årets Livsmedelsförpackningar i Fokus redan nu.
Vid bokning av tre personer från samma företag går den fjärde kostnadsfritt.

 

Varmt välkommen!

MariaStrömme_ny

Årets konferensinleds med en inspirationsföreläsningav Maria Strømme, Professor i nanoteknologi vid Uppsala universitet:
Framtiden finns i nanotekniken – även för livsmedels- och förpackningsbranschen.

Foto: Mattias Alm

Hallå där!

Sofia Erixson och John Schoolcraft, ni är två av talarna under Livsmedelsförpackningar i Fokus,
Vad kommer ni att tala om?

Sofia Erixson
Packaging Developer, Innovation, Orkla Foods:

-Jag ska prata om Millennials och vad som är viktigt för oss ur ett förpackningsperspektiv.

Hur kommer det sig att detta ämne är aktuellt just nu?
-Millennials kommer år 2020 att stå för 50 procent av arbetsmarknaden och år 2030 för 75 procent. En viktig målgrupp att ha koll på och veta vilka behov de har.

Läs hela intervjun här »

John Schoolcraft,
Creative Director, Oatly:

-Packaging as a primary source of media and of course how to build a cult to change the world.

Hur kan en konferens bidra till bättre förpackningar?
-Hopefully a conference can inspire, but in all practicality it takes people making bold, risky decisions to make better packaging, a conference can only provide a platform for the exchange of ideas.

Läs hela intervjun här »

Tre snabba frågor!

Intresset för att vara partner till Livsmedelsförpackningar i Fokus är i år stort. Två av dem som anmält sig är Thomas Olsson, VD Tre Form Packaging och Mikael Eriksson, VD i Miller Graphics Scandinavia AB:

Thomas Olsson, VD, Tre Form Packaging i Landskrona.


Varför väljer ni att ställa ut på konferensen?
För att synas då livsmedelsförpackningar är huvudfokus för oss gällande framtiden. Många intressanta befintliga och eventuella nya kunder samt intressanta talare.

Vilken typ av förpackningar/tjänster har ni för den här målgruppen?
Vår fokus ligger på kundanpassade livsmedelsförpackningar så detta är vår målgrupp. Vi kan erbjuda alla typer av livsmedelsförpackningar och i många olika material.

Vad ser ni för trender/efterfrågan inom livsmedelsförpackningar?
Trenden går mot mer närproducerade förpackningar i miljövänliga material. Vi kan erbjuda kunderna traditionella material men även olika miljövänligare alternativ, såsom Scanfill, Scanfill Bio och Gaia Biodolomer. Vilket gör att både CO2 utsläpp och energi åtgången vid materialtillverkningen minskar drastiskt.

Mikael Eriksson, VD i Miller Graphics Scandinavia AB:


Varför väljer ni att ställa ut på konferensen?
Vi deltog som besökare 2016 och tycker att konferensens deltagare väl representerar både våra nuvarande kunder och våra framtida kunder. Nu ser vi ser fram emot att som utställare få träffa både befintliga kunder och att få möta nya.

Vilken typ av förpackningar/tjänster har ni för den här målgruppen?
Miller Graphics är sedan lång tid etablerade i de processer som leder fram till många av de förpackningarna som konferensens deltagare producerar. Våra tjänster är både traditionella i form av artwork, repro, projektledning, rådgivning m fl för förpackningstryck samt unika genom vår klient portal Millnet. Millnet erbjuder våra kunder ett systemstöd genom hela den grafiska kedjan från design till tryck samt säker versionshantering och avancerade arkiveringsfunktioner.

Vad ser ni för trender/efterfrågan inom livsmedelsförpackningar?
Vi ser en trend mot ökad e-handel och genom det en efterfrågan på vad vi kallar e-tail, dvs att samma fil som används för tryckning av förpackningen även ska användas för e-handel. Vi ser även trender som kortare ledtider från idé tills produkten ska ligga i hyllan, behov av kostnadseffektivisering, nya förpackningslösningar som ger minskat matspill och mindre miljöpåverkan med mera…

Livsmedelsförpackningar i fokus, 2017

ARRANGÖR 2017

HUVUDPARTNER

PARTNER

MEDIAPARTNER

Bilder från Livsmedelsförpackningar i Fokus 2016